Spolupráce s Univerzitou Pardubice

20.04.2013 00:00

Klastr ELECTRA-CITY podepsal Rámcovou smlouvu o spolupráci při řešení projektů s Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice. Smluvní strany se dohodly na spolupráci na vybraných projektech především v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání.